Na záver vám odovzdáme kompletný projekt, v tejto fáze prebieha aj vyplatenie za naše služby. Ak máte záujem o správu webovej stránky, vieme sa dohodnúť na spolupráci.